Brasil 1950
3x de R$25,00 sem juros
R$75,00
São Paulo-SP (1971)
3x de R$25,00 sem juros
R$75,00
Roma II-ITA (1983)
3x de R$25,00 sem juros
R$75,00
Peñarol-URU (1987)
3x de R$25,00 sem juros
R$75,00
Colo Colo-CHI (1991)
3x de R$25,00 sem juros
R$75,00
América de Cali-COL (1987)
3x de R$25,00 sem juros
R$75,00
Campo Grande-RJ
3x de R$23,33 sem juros
R$70,00
Real Madrid-ESP (2017)
3x de R$25,00 sem juros
R$75,00
Atlético-MG (1980)
3x de R$25,00 sem juros
R$75,00
Deportivo Cali (COL) 1999
3x de R$23,33 sem juros
R$70,00
CSA-AL (2018) III
3x de R$25,00 sem juros
R$75,00
Fortaleza-CE 2018
3x de R$23,33 sem juros
R$70,00